Sprawozdania z działalności

Fundacja składa corocznie sprawozdania ze swojej działalności Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgodnie z art. 12 pkt. 2 ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. oraz wydanym na jej podstawie Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

Sprawozdania zatwierdzane są przez Radę Fundacji. Prezentowane tu wersje dla większej czytelności dokumentu nie zawierają odpisów uchwał.

Sprawozdanie Fundacji Odbudowy Dworu Sarny 2019

Sprawozdanie Fundacji Odbudowy Dworu Sarny 2018

Sprawozdanie Fundacji Odbudowy Dworu Sarny 2017

Sprawozdanie Fundacja Odbudowy Dworu Sarny 2016

Sprawozdanie Fundacja Odbudowy Dworu Sarny 2015

Sprawozdanie Fundacja Odbudowy Dworu Sarny 2014