Podsumowanie 2020

Rok 2020 był rokiem największych w ostatnich latach działań remontowo-budowlanych na Zamku Sarny. Był również czasem największych do tej pory odkryć konserwatorskich. Pomimo pandemii udało nam się współorganizować ważne wydarzenia kulturalne.

Oto lista z krótkim opisem poszczególnych działań. O każdym można dowiedzieć się więcej klikając na śródtytuł.

Odbudowaliśmy pokrycie dachu pałacu

Zakończyliśmy odbudowę dachu rozpoczętą w 2016 r. Po pięciu latach i trzech sezonach budowlanych mamy odnowioną konstrukcję dachu w układzie historycznym oraz pokrycie z łupka kamiennego. Po raz pierwszy od dekad dach jest w doskonałym stanie i zabezpiecza cenne wnętrze pałacu. Remont wsparło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zakończyliśmy kompleksowy remont Domu Kompozytorów

Po prawie dwóch latach robót budowlanych ukończyliśmy kapitalny remont budynku folwarcznego nr 40b. Nazwaliśmy go Domem Kompozytorów, jako że każdemu z 10 pokoi gościnnych patronuje jeden z polskich kompozytorów dawnych. Niezmieniony zewnątrz skromny budynek z 1870 r. kryje w sobie najwyższej jakości wnętrza.

Rozpoczęliśmy remont rządcówki

Przełożyliśmy konserwatorsko dach rządcówki, używając do remontu w większości oryginalnej dachówki. Dokonaliśmy rozbiórek chaotycznych przebudów wewnątrz. W najbliższych latach będziemy kontynuować remont mający na celu wyeksponowanie historycznych walorów budynku, którego historia sięga 1590 r.

Wyremontowaliśmy taras przy elewacji północnej pałacu

Ustabilizowaliśmy konstrukcję tarasu przystawionego do pałacu w 1906 r. Zakonserwowaliśmy i uzupełniliśmy historyczną kamieniarkę. Remont wsparło Województwo Dolnośląskie decyzją Sejmiku.

Odkryliśmy barokowe polichromie w budynku za kaplicą

W niespodziewanym miejscu podczas remontu rządcówki ukazały się polichromie datowane na XVII wiek. Malowane belki i wsuwki zachowały się przekryte późniejszymi podsufitkami. Opracowaliśmy program konserwacji, który wdrożymy w najbliższych sezonach.

 

Opracowaliśmy wcześniej odkryte polichromie ścienne w pałacu

Zwiększyliśmy wiedzę o odkrytych w 2019 r. i wpisanych do rejestru zabytków na nasz wniosek polichromii ściennych w pałacu. Odkryliśmy dodatkowe pola, ujawniając warstwy malarskie z XVIII i XIX wieku. Planujemy w 2021 r. dokonać kompleksowej konserwacji dekoracji z XVII wieku w sali na parterze pałacu. Działanie z roku 2020 zostało wsparte dotacją przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zabezpieczyliśmy wozownię jako ruinę trwałą

Przyspoiliśmy obluzowane cegły w koronie murów zawalonej XIX-wiecznej wozowni. Wewnątrz zasialiśmy trawę, aranżując budynek na kilka lat jako ruinę trwałą. Na wiosnę 2021 r. przy budynku pojawi się taras zawieszony wysoko nad parkiem, gdzie będzie można zrelaksować się w koronach pomnikowych dębów.

Odnowiliśmy drzwi do Kaplicy św. Jana Nepomucena

Odnowiliśmy sosnowe drzwi do kaplicy. To jedno z działań wspartych trwającą stale zbiórką publiczną na renowację kompleksu.

Byliśmy sceną Festiwalu Góry Literatury

Po raz drugi gościliśmy Festiwal Góry Literatury, którego pomysłodawczynią jest m.in. nasza Noblistka Olga Tokarczuk. W ciągu naszego dnia festiwalowego przewinęło się przez Sarny ok. 1.000 osób.

 

 

Współorganizowaliśmy V Międzynarodową Letnią Szkołę Muzyki Dawnej

Po raz piąty zjechali do nas wybitni artyści, aby uczyć gry na puzonie barokowym i cynku. Jak w poprzednich edycjach, kurs zakończył się koncertem otwartym dla publiczności.

Wzięliśmy udział w nagraniu filmu Dyskretny Urok Polichóralności

Zamek Sarny wystąpił w filmie dokumentalnym poświęconym muzyce polichóralnej Mikołaja Zieleńskiego i innych wielkich twórców wczesnego baroku. Film został przygotowany przez Stowarzyszenie Musica Humana dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Kultura w sieci.

Rozpoczęliśmy działalność Europejskiego Centrum Sztuki Ogrodowej

Zainaugurowaliśmy działania ECSO im. Eduarda Petzolda jako muzeum i centrum interpretacji dziedzictwa. Na siedzibę ECSO przeznaczyliśmy wielką stodołę z połowy XIX wieku, której remont rozpoczęliśmy.

Posadziliśmy ponad 2.000 cebul wiosennych kwiatów

Narcyzy, żonkile i hiacynty wybuchną już na wiosnę, zarówno w parku, jak i przez zamkiem. Planujemy kolejne nasadzenia.

Odebraliśmy kapsułę czasu po konserwacji

Zawartość kapsuły czasu z 1921 r. wróciła do nas po konserwacji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Planujemy jej ekspozycję w ramach stałej wystawy.

 

 

Nie udało się uzyskać dotacji z Funduszy Norweskich

Mimo naszych starań nie udało się uzyskać dotacji na remont Kaplicy św. Jana Nepomucena i spichlerza dworskiego mimo wysokiej oceny ekspertów. Wsparcie uzyskały głównie obiekty będące własnością jednostek samorządu terytorialnego.

Zwalczyliśmy koncepcję wycinki naszego zabytkowego parku

W opublikowanej przez Wody Polskie w grudniu aktualizacji planów zarządzania ryzykiem przeciwpowodziowym nie ma kontrowersyjnych zbiorników przeciwpowodziowych, przeciwko którym protestowaliśmy z całych sił razem ze społecznością lokalną. Możemy spać spokojniej – nasz park był zagrożony potencjalną budową polderu zalewowego w dolinie Włodzicy.