Raport z wniosków dotacyjnych złożonych na rok 2017

Już prawie połowa roku i wszystkie decyzje o dofinansowaniach zostały rozstrzygnięte. Niestety w tym roku nie mieliśmy szczęścia.

Każdy z infrastrukturalnych wniosków dotyczył interwencji pilnych w zakresach cennych, w budynkach wybudowanych od 1590 r. do 1660 r.

Nasz największy wniosek w MKiDN, na odbudowę dachu nad głównym budynkiem, został wysoko oceniony merytorycznie i organizacyjnie; wystarczyłaby ocena strategiczna nawet trochę poniżej średniej, aby kwalifikował się do dofinansowania. Szkoda, bo w przypadku pozytywnej decyzji dach już by powstawał.

To samo spotkało nas w II naborze, gdzie liczyliśmy na pomoc w stabilizacji szczytów zamku. Ocena merytoryczna wniosku była bardzo wysoka (mieliśmy wyższą ocenę w tym zakresie niż pierwszy, czwarty i piąty obiekt na liście przyznanych dotacji) ale strategiczna znowu bardzo niska.

W projektach miękkich byliśmy w programie Infrastruktura kultury o włos od uzyskania dofinansowania na zakup mebli ekspozycyjnych i organów kameralnych do Kaplicy Św. Jana Nepomucena. Traktujemy to jako dobry znak, będziemy próbować w następnym naborze.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego nie był łaskaw rekomendować nas do dofinansowania odwodnienia Kaplicy Św. Jana Nepomucena. Przez lata grunt wokół Kaplicy podniósł się o ok. 40-50 cm, co spowodowało zawilgocenie cennych polichromii z 1738 r. Musieliśmy interwencyjnie poradzić sobie sami, choć do ostatecznego efektu jeszcze daleko.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego odrzucił nas również w procesie dofinansowań unijnych. Zgłosiliśmy protest wobec tej krzywdzącej decyzji, przez którą nasz wniosek nie został oceniony merytorycznie przez wątpliwości co do naszych możliwości zrealizowania projektu.

Wątpliwości te są dla nas zaskakujące. Od 2014 r. w Sarnach zainwestowaliśmy ok. 3 mln zł i uruchomiliśmy w tym roku pierwszą część obiektu.

Protest został pozostawiony bez rozpoznania z rażącym naruszeniem prawa, w związku z tym konieczna była skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Przed nami kilka miesięcy postępowania.

Poniżej szczegóły wniosków:

Dotacje zatwierdzane przez Sejmik Dolnośląski

Projekt: Odwodnienie murów Kaplicy św. Jana Nepomucena

Całkowity koszt: 133 265,18 zł, wnioskowana dotacja: 133 265,18 zł

Wynik postępowania: brak dofinansowania i informacji o przyznanej punktacji

Regionalny Program Operacyjny UE, instytucja zarządzająca Zarząd Województwa Dolnośląskiego

Projekt: Dostosowanie zabytkowego spichlerza do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej

Całkowity koszt: 3 733 574,33 zł, wnioskowana dotacja: 3 173 538,18 zł

Wynik postępowania: brak dofinansowania, wniesiono protest, który pozostał bez rozpatrzenia. Na tę decyzję złożona zostanie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  1. Ochrona zabytków: ratunkowe prace konstrukcyjne, etap II (odbudowa dachu Zamku Sarny)

Wnioskowana kwota: 1 505 796,63 zł, wnioskowana dotacja: 1 125 892,23 zł

Ocena wniosku: organizacyjna – 7 pkt.; merytoryczna – 48,00 pkt.; strategiczna 5 pkt.; łącznie     60,00 pkt.

Wynik postępowania: dotacji nie przyznano, złożono odwołanie, odwołania nie uwzględniono.

  1. Wolontariat dla dziedzictwa 2017: Wolontariat dla Dworu Sarny – pomoc w odkrywaniu historycznej dekoracji malarskiej

Łączny koszt: 38 200 zł, wnioskowana dotacja 30 200 zł

Wynik postępowania: dotacji nie przyznano

  1. Wolontariat dla dziedzictwa 2017: Wolontariat dla parku Sarny – najlepiej zachowanej w Polsce kompozycji parkowej autorstwa Eduarda Petzolda

Łączny koszt: 42 436 zł, wnioskowana dotacja 33 936 zł

Wynik postępowania: dotacji nie przyznano

  1. Kultura dostępna 2017: III Cykl Koncertowy „Muzyka Dawna w Hrabstwie Kłodzkim” Łączny koszt: 143 280 zł, wnioskowana dotacja 105 000 zł

Ocena wniosku: organizacyjna – 7 pkt.; merytoryczna – 41,33 pkt.; strategiczna 25 pkt.; łącznie 73,33 pkt.

Wynik postępowania: dotacji nie przyznano

  1. Infrastruktura kultury 2017: Zakup wyposażenia na potrzeby wystaw i koncertów

Łączny koszt: 159 010 zł, wnioskowana dotacja 115 620 zł

Ocena wniosku: organizacyjna – 4 pkt.; merytoryczna – 46,00 pkt.; strategiczna 24 pkt.; łącznie 74,00 pkt. Dotacji nie przyznano, złożono odwołanie, odwołania nie uwzględniono.

  1. Kultura – Interwencje: Książka „Silesia – Land of Dying Country Houses” po polsku

Łączny koszt: 105 330 zł, wnioskowana dotacja 74 830 zł

Ocena wniosku: łącznie 75,50 pkt. Dotacji nie przyznano.

  1. Ochrona zabytków: likwidacja zawalenia ścian szczytowych Zamku Sarny, zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem przez wody opadowe

Łączny koszt: 293 691 zł, wnioskowana dotacja 218 387 zł

Stan postępowania na 26 czerwca 2017 r.: Ocena wniosku: organizacyjna – 5 pkt.; merytoryczna – 51,40 pkt.; strategiczna 5 pkt.; łącznie 61,40 pkt. Dotacji nie przyznano, złożono odwołanie.