Nowa publikacja ECSO – Europa zjednoczonych ogrodów

Europa zjednoczonych ogrodów. Rola Europejskiego Szlaku Ogrodów Historycznych

w realizacji polityki kulturalnej Unii Europejskiej

W październiku 2020 roku Europejski Szlak Ogrodów Historycznych uzyskał certyfikację Rady Europy. Wydarzenie to stanowiło nie tylko wielkie wyróżnienie, ale również ważny krok w uznaniu wyjątkowych wartości zabytkowych założeń zieleni. Przyjęcie do programu Europejskich Szlaków Kulturowych Rady Europy otworzyło także możliwości udziału w projektach promujących kulturę i turystykę na poziomie międzynarodowym. Jaka może być rola Europejskiego Szlaku Ogrodów Historycznych w tym zakresie? Jak może się włączyć w realizację polityki kulturalnej Unii Europejskiej? Niniejsza praca ma na celu odnalezienie odpowiedzi na te pytania.

Publikacja podsumowuje badania zrealizowane przez Jacka Kuśmierskiego, konserwatora ogrodów historycznych i współpracownika ERHG, w ramach Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Dyplomacja kulturalna”, pod kierunkiem dr hab. Bożeny Gierat-Bieroń.

5 rzeczy, które znajdziesz w środku:

  1. Wiele ciekawych informacji o roli ogrodów w realizacji polityki kulturalnej Unii Europejskiej.
  2. Najważniejsze programy promocyjne ogrodów.
  3. Przykłady dobrych praktyk włączania ogrodów historycznych do projektów kulturalnych.
  4. Mapę obiektów, których projekty pilotażowe uzyskały dofinansowanie w ramach Europejskiego Roku Ogrodów Historycznych 1993.
  5. Mapę ogrodów należących do Europejskiego Szlaku Ogrodów Historycznych.

Książka wydana przez Fundację Odbudowy Dworu Sarny i Europejskie Centrum Sztuki Ogrodowej im. Eduarda Petzolda pod patronatem Europejskiego Szlaku Ogrodów Historycznych. Publikacja dostępna w języku angielskim i polskim.