Pozyskane wsparcie publiczne

Zamek Sarny to kompleks 14 budynków. Jego wiodąca funkcja nie jest nastawiona na zysk. W trakcie remontu na działalność non-profit pozyskujemy wsparcie ze środków publicznych i prywatnych.

Pałac i kaplica, indywidualnie wpisane do rejestru zabytków, staną się obiektami muzealnymi i instytucją kultury muzycznej. W tej funkcji występują od 2015 podczas corocznej Międzynarodowej Letniej Szkoły Muzyki Dawnej. Od 2019 r. Zamek Sarny jest jednym z miejsc goszczących Festiwal Góry Literatury prowadzony przez Fundację Olgi Tokarczuk.

Zostaliśmy do tej pory wsparci finansowo przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przyznało dotacje na organizację 1. Międzynarodowej Letniej Szkoły Muzyki Dawnej, na odbudowę stropów budynku pałacowego, remont hełmu wieży, odbudowę konstrukcji dachowej i pokrycia pałacu oraz na remont dachu i konstrukcji Kaplicy. Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków udzielił kilkukrotnie wsparcia finansowego na konserwację polichromii w pałacu i Kaplicy.

Wszystkie darowizny, zbierane w ramach zbiórki publicznej nr 2017/1844/OR, są przeznaczane wyłącznie na działania remontowe zaakceptowane przez Wojewódzki Urząd Konserwacji Zabytków.


Remont dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego

Program Ochrona Zabytków

2016: Ścinawka Górna, Dwór Sarny (XVI w.): ratownicze prace konstrukcyjne. Ściągi stalowe, wykonanie nowych stropów budynku głównego. Wartość dofinansowania: 400 000 zł. Całkowity koszt: 690 806,64 zł.

2016: Ścinawka Górna, Dwór Sarny: remont hełmu wieży (XVIII w.). Wymiana i impregnacja elementów drewnianych, wykonanie nowego pokrycia wieży. Wartość dofinansowania: 180 000 zł. Całkowity koszt: 253 088,43 zł

2018: Ścinawka Górna, Zamek Sarny (XVI w.): ratunkowe prace konstrukcyjne, etap II - rekonstrukcja dachu. Odtworzenie konstrukcji i pokrycie papowe dachu budynku głównego. Wartość dofinansowania: 350 000 zł. Całkowity koszt: 466 998,88 zł

2020: Ścinawka Górna, Zamek Sarny (XVI w.): ratunkowe prace, etap III - rekonstrukcja pokrycia dachowego. Pokrycie dachu łupkiem kamiennym, obróbki blacharskie, rynny. Wartość dofinansowania: 570 000 zł. Całkowity koszt: 760 289,09 zł

2021: Ścinawka Górna, Zamek Sarny, Kaplica Św. Jana Nepomucena (1738): ratowniczy remont dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej. Wymiana blaszanego pokrycia dachowego, instalacja odgromowa, rynny. Wartość dofinansowania: 160 000 zł. Całkowity koszt: 213 616,03 zł

2022: Ścinawka Górna, Zamek Sarny, Kaplica Św. Jana Nepomucena (1738): ratowniczy remont konstrukcji sklepienia i murów. Wartość dofinansowania: 320 000 zł. Całkowity koszt: 427 521,71 zł


Remont dofinansowano ze środków Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

2019 i 2020: Badania stratygraficzne i prace zachowawcze przy polichromiach ściennych rezydencji. Dofinansowanie 30 000 zł i 20 000 zł

2023: Ratunkowa konserwacja iluzjonistycznej polichromii ołtarza Kaplicy Św. Jana Nepomucena. Dofinansowanie 80 000 zł


Z budżetu Województwa Dolnośląskiego:

2014: Przywrócenie konstrukcji dachowej spichlerza. Dofinansowanie 30 000 zł

2020: Remont tarasu przy elewacji północnej rezydencji. Dofinansowanie 20 000 zł


Remont dofinansowano z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

2024: Remont empory. Dofinansowanie 146 000 zł


Fundacja Odbudowy Dworu Sarny

Ścinawka Górna 40e, 57-410 Ścinawka Średnia

KRS 0000505205

Nr rachunku bankowego: mBank SA 05 1140 2004 0000 3602 7934 1743

email: zarzad@zameksarny.pl