Wpis Księcia Karola w księdze pamiątkowej w Zalanpatak, Rumunia